A szerző négy évtizedes igehirdetői szolgálatának rögzített anyagából származik ez az igehirdetés-gyűjtemény, illetve -sorozat. Az igehirdetések gyakran tanító jellegűek, amelyek – a pontosabb megértés érdekében – részletesen kifejtik a textussal kapcsolatos írásmagyarázati háttér-információkat is. Sokszor viszont mindössze néhány igei gondolat lelki üzeneteinek részletes alkalmazására kerül sor.

Bevezet_ktet.jpg

Dr. Almási Tibor

Bevezető kötet: Az Újszövetség világa

A bibliaértelmezés alapelvei

A kötet adatai:

Méret.           A/5

Terjedelem:   235 oldal

Kötés:           papír

Eredeti ár:      2.950,- Ft

Kedvezményes ár: 1.500,- Ft

mt.jpg

 Dr. Almási Tibor

Máté evangéliuma – Első kötet

A kötet adatai:

Méret:           A/5

Terjedelem:    516 oldal

Kötés:           papír

Eredeti ár:      2.950 Ft

 

Kedvezményes ár: 1.500 Ft

 

mt2.jpg

Dr. Almási Tibor

Máté evangéliuma – Második kötet

A kötet adatai:

Méret:           A/5

Terjedelem:    432 oldal

Kötés:           papír

Eredeti ár:      2.950 Ft

 

Kedvezményes ár: 1.500 Ft

 

mrk.jpg

Dr. Almási Tibor

Márk evangéliuma

A kötet adatai:

Méret:             A/5

Terjedelem:      340 oldal

Kötés:             papír

Eredeti ár:        2.950 Ft

 

Kedvezményes ár: 1.500 Ft

 

 

 Lukcs.jpg

Dr. Almási Tibor

Lukács evangéliuma

A kötet adatai:

Méret:          A5

Terjedelem: 482 oldal

Kötés:         papír

Eredeti ár:   2.950 Ft

Kedvezményes ár:   1.500 Ft.

Jnos_ev.jpg

Dr. Almási Tibor

János evangéliuma – Első kötet

A kötet adatai:

Méret:            A/5
Terjedelem:     493 oldal
Kötés:            papír
Eredeti ár:       2.950 Ft

Kedvezményes ár: 1.500 Ft

A János evangéliumának 1-10-ig fejezetek textusairól tartalmaz 54 igehirdetést.

A „szellemi evangélium”-ként is ismert jánosi írat egyrészt visszautal Jézus földre jövetele előtti (preegzisztens) létére, másrészt előre is mutat mennybemenetele utáni (postegzisztens) szolgálatára is. A nagy jézusi beszédekből vett textusok alapos magyarázata is mélyíti, valamint bővíti a hitigazságokkal kapcsolatos ismeretet.

janos_ev_2.jpg

Dr. Almási Tibor

János evangéliuma – Második kötet

A kötet adatai:

Méret             A/5
Terjedelem:     408 oldal
Kötés:            papír
Eredeti ár:       2.950 Ft

Kedvezményes ár: 1.500 Ft

János evangéliumának 10-től 15. fejezetének textusairól tartalmaz  46 igehirdetést

janos_ev_3.jpg  

Dr. Almási Tibor

János evangéliuma – Harmadik kötet

A kötet adatai:

Méret:             A/5
Terjedelem:      422 oldal
Kötés:             papír
Eredeti ár:        2.950 Ft

Kedvezményes ár:    1.500 Ft


János evangéliumának 16-tól 21. fejezetének textusairól tartalmaz 48 igehirdetést

 apcsel1.jpg

Dr. Almási Tibor

Az apostolok cselekedetei – Első kötet

A kötet adatai:

Méret:           A/5
Terjedelem:    525 oldal
Kötés:           papír
Eredeti ár:      2.950 Ft

Kedvezményes ár: 1.500 Ft

A kötet az ApCsel első tíz fejezetéből vett textusok alapján tartalmaz több mint ötven igehirdetést. Különféle megvilágításba helyezi a pünkösdi történetet, illetve az első gyülekezetek megalakulásának és dinamikus fejlődésének körülményeit, és kihívásait.

 apcsel2.jpg  

Dr. Almási Tibor

Az apostolok cselekedetei – Második kötet

A kötet adatai:

Méret:           A/5
Terjedelem:    509 oldal
Kötés:           papír
Eredeti ár:      2.950 Ft

Kedvezményes ár: 1.500 Ft

A kötet az ApCsel 10-től 28-ig fejezetek alapján közel ötven igehirdetést tartalmaz. Sorozatszerűen dolgozza fel Pál apostol misszióútjait, benne a gyülekezetplántálás és -lelkigondozás apostoli gyakorlatát. Az adott helyszínek földrajzi nyomon követésére, illusztrálására a kötet végén 6 db színes térkép áll rendelkezésre.

 Pl_levele_a_rmaiakhoz.jpg

Dr. Almási Tibor

Pál apostol rómaiakhoz írott levele

A kötet adatai:

Méret:                  A/5
Terjedelem:           496 oldal
Kötés:                  papír
Eredeti ár:             2.950 Ft

Kedvezményes ár:  1.500 Ft

A kötetben lévő igehirdetések címeiből néhány: Törvény és/vagy kegyelem, Kik ellen nincs kárhoztató ítélet? Mennyit áldozhatunk mások üdvösségéért?, A hívő élet ára, Helyes önértékelés, A misszió alapkövetelménye, A különbözőségek kockázatai.

korintus1.jpg

 Dr. Almási Tibor

Pál apostol korinthusiakhoz írott

első levele

A kötet adatai:

Méret:               A/5

Terjedelem:        396 oldal

Kötés:               papír

Eredeti ár:          2.950 Ft

 Kedvezményes ár: 1.500 Ft

 

A közölt igehirdetések egyszerű, közérthető nyelven, az élő beszédre jellemző lazább szerkezetben és stílusban kerülnek közlésre e kötetben is.

 

korintus2.jpg

 Dr. Almási Tibor

Pál apostol korinthusiakhoz írott

második levele

A kötet adatai:

Méret:                A/5

Terjedelem:      260 oldal

 Kötés:              papír

 Eredeti ár:         2.950 Ft

 

Kedvezményes ár: 1.500 Ft

 

E kötet anyagát a Szerző a második Korinthusi levél textusairól eredetileg is sorozat jellegűen elhangzott igehirdetései alkotják.

galata.jpg

 Dr. Almási Tibor

Pál apostol galatákhoz írott levele

A kötet adatai:

Méret:                A/5
Terjedelem:         357 oldal
Kötés:                papír
Eredeti ár:           2.950 Ft

Kedvezményes ár:  1.500 Ft

A kötetben lévő igehirdetések címeiből néhány: „Más” evangélium? Olcsó vagy drága evangélium? A szolgatársi kapcsolat kísértései és áldásai, Szankció vagy kegyelem? A kérdések, mint Isten eszközei, Saját érdem, vagy Krisztus érdeme? De mit jelent a „törvény”? „Hova lett a ti boldogságotok?” Amikor a dupla az semmi, Kapcsolataink, „Lélek szerint járjatok!”

E kötet az eddig megjelentek között egyedülálló abban, hogy akár három évtizednyi távolságban elhangzott igehirdetéseket is tartalmaz.

 Efzus-Filippi.jpg

Dr. Almási Tibor

Pál apostol efézusiakhoz és filippiekhez írott levelei


A kötet adatai:

Méret:          A/5

Terjedelem:   460 oldal

Kötés:          papír

Eredeti ár:     2.950 Ft

Kedvezményes ár: 1.500 Ft


 Koloss_Thessz.jpg

Dr. Almási Tibor

Pál apostol kolosséiakhoz és thesszalonikaiakhoz írott levelei

A kötet adatai:

Méret:          A/5

Terjedelem:   410 oldal

Kötés:          papír

Eredeti ár:    2.950 Ft

 

Kedvezményes ár: 1.500 Ft

 Timteus.jpg

 Dr. Almási Tibor

Pál apostol Timóteushoz, Tituszhoz és Filemonhoz írott levelei

 

A kötet adatai:

Méret:          A/5

Terjedelem:  486 oldal

Kötés:          papír

Eredeti ár:    2.950,- Ft

Kedvezményes ár:  1.500,- Ft

25._ZsidBori.jpg

Dr. Almási Tibor

A zsidókhoz írt levél


A kötet adatai:

Méret:           A/5

Terjedelem:   468 oldal

Kötés:           papír

Eredeti ár: 2.950.- Ft


Kedvezményes ár: 1.500.- Ft

 JakabsPter.jpg

 Dr. Almási Tibor

Jakab levele és Péter levelei

A kötet adatai:

Méret:              A5
Terjedelem:     472 oldal
Kötés:              papír
Eredeti ár:       2.950 Ft

Kedvezményes ár: 1.500 Ft

JnossJds.jpg 

 Dr. Almási Tibor

János levelei és Júdás levele

A kötet adatai:

Méret:         A5

Terjedelem: 410 oldal

Kötés:         papír

Eredeti ár:   2.950,- Ft

Kedvezményes ár: 1.500,- Ft

Jelensek_Bori-1.jpg

 Dr. Almási Tibor

A Jelenések könyve

A kötet adatai:

Méret:              A5
Terjedelem:       480 oldal
Kötés:              papír
Eredeti ár:         2.950 Ft

Kedvezményes ár: 1.500 Ft

A Jelenések könyvének magyarázata – amely korábban kettő – most egy kötetben, de változatlan tartalommal juthat el az olvasókhoz.

 Tzparancsolat.jpg

Dr. Almási Tibor

A Tízparancsolat keresztyén szemmel

A kötet adatai:

Méret:          A/5

Terjedelem:   148 oldal

Kötés:          papír

Eredeti ár:    1.450 Ft

Ára: 1.450 Ft.

 


covid-bori-1.jpg

Dr. Almási Tibor

Nem tehetjük, hogy ne hirdessük…

A Covid-19 járvány idején a Nap utcai gyülekezetben online elhangzott prédikációk gyüjteménye

 

A kötet adatai

Méret:           A/5

Terjedelem:  136 oldal

Kötés:           papír

 

A kötetek kedvezményes áron megvásárolhatók a BTA Jegyzettárában (1068 Bp., Benczúr u. 31.), illetve bővebb információ kérhető a 06-20-886-0211-es telefonszámon.