Szakmai  életrajz

Image1.jpg

Prof. Dr. Almási Tibor
rektor, tanszékvezető egyetemi tanár

1948. november 14-én születetett Kiskunhalason. Az általános és középiskola elvégzése után 1970-74 között a Baptista Teológiai Szemináriumban folytatta tanulmányait. A lelkészi diploma megszerzése után – már, mint a Noszvaji Baptista Gyülekezet lelkipásztora – a Debreceni Református Teológiai Akadémián szerezett egyetemi diplomát 1976-ban.

1979-től 1982-ig az Amerikai Egyesült Államokban az International Bible Institute and Seminary, Orlando (Florida) doktori (ThD) programján vett részt. Az itt szerzett doktori fokozat honosítására 1995. április 26-án került sor a Debreceni Református Teológiai Akadémián. Amerikai tartózkodásának ideje alatt az American Hungarian Baptist Theological Seminary alapító igazgatójaként, illetve tanáraként tevékenykedett. Az Amerikai Egyesült Államokban a Déli Baptista Szövetség Home Mission Board-ja részére teológiai oktatási reformprogramot dolgozott ki, amely számos teológiai egyetemen alkalmazásra is került. Többek között erre a munkára való hivatkozással az International Bible Institute and Seminary Doktori Tanácsa 1982-ben tiszteletbeli doktori címre terjesztette fel.

1990-95 között a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen tartott kurzusokat a Történettudományi Intézet megbízásából. 1994-től a Budapesti Baptista Teológiai Akadémián főiskolai tanárrá és főtitkárrá nevezték ki. 1995-től az újszövetségi tanszék vezetője lett. 1996-tól 2006-ig főigazgatóként, és 2006-tól rektorként a Baptista Teológiai Akadémia első számú vezetőjeként tevékenykedik. Közben 2005-ben egyetemi tanári kinevezést kapott. 1997 októberében felkérést kapott a Magyar Akkreditációs Bizottság elnökétől, hogy a MAB Egyházi Intézményi, illetve Hittudományi Szakbizottságának munkájában vegyen részt.

1994-től, az akkor megalakult Baptista Teológiai Kutatóintézet újszövetségi szekcióját vezeti. Kutatómunkája elsősorban az újszövetségi hermeneutikára, ill. exegézisre, valamint az újszövetségi görög nyelv grammatikájának, szüntaktikájának és stilisztikájának vizsgálatára terjed ki. 1997 őszén a Magyarországi Baptista Egyház delegátusaként a Magyar Bibliatársulat munkájába is bekapcsolódott. 2000-ben a gödöllői Szent István Egyetem hívta meg vendégprofesszori előadásokra.

2006-tól tagja a Magyar Rektori Konferenciának. 2008-tól 2014-ig a MRK Elnökségében tevékenykedett. Ebben a minőségében éveken át képviselte a Magyar Rektori Konferenciát a Magyar Országgyűlés Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottságában, valamint alkalmanként a Magyar Akkreditációs Bizottság Plénumán.

Jelenleg a Baptista Teológiai Akadémia rektora és tanszékvezető egyetemi tanára.


Eddigi munkahelyei, beosztásai

1974 –:            lelkész

1993 – 1995:   a Hajdúböszörményi Népfőiskola alelnöke

1994 – 1996:   a Baptista Teológiai Akadémia főtitkára

1996 – 2006:   a Baptista Teológiai Akadémia főigazgatója, a Főiskolai Tanács és a Kari Tanács elnöke

2006 –:            a Baptista Teológiai Akadémia rektora, az Igazgató Tanács és a Szenátus elnöke

2005 –:            a Baptista Teológiai Akadémia egyetemi tanára

1995 –:            a Baptista Teológiai Akadémia Újszövetségi tanszékének vezetője,
                        majd az Ó- és újszövetségi tanszék  vezetője

1997 –:            a Baptista Teológiai Kutatóintézet újszövetségi szekciójának vezetője

2012–:             a Baptista Teológiai Akadémia teológiai mesterképzési szak szakvezetője

2012–:             a Baptista Teológiai Akadémia Bibliatudományi Intézet igazgatója


Oktatási-kutatási tevékenysége

1979 – 1982: az American Hungarian Baptist Theological Seminary tanára

1982 – 1986, 1994–: a Baptista Teológiai Akadémia tanára

1990 – 1995: a Kossuth Lajos Tudományegyetem vendégprofesszora

Az Amerikai Egyesült Államokban a Déli Baptista Szövetség Home Mission Board-ja részére reformprogram kidolgozása

1975 óta folyamatos teológiai szakírói tevékenység hazai és külföldi szaklapokban

1990 – 1991: az OMEGA Kiadó nyelvi és teológiai lektora

1994-től: a Baptista Teológiai Kutatóintézet újszövetségi szaklektora

1997-ben: az International Mission Board of the Southern Baptist Convention szaklektora


Nemzetközi tudományos (szakmai) életben való részvétele

1979 – 1982: az American Hungarian Baptist Theological Seminary tanára

Az Amerikai Egyesült Államokban a Southern Baptist Convention Home Mission Board-ja részére kidolgozott teológiai oktatási reformprogram kidolgozásáért az International Bible Institute and Seminary dékánja 1982-ben tiszteletbeli teológiai doktori címre terjesztette fel.

1997-ben: az International Mission Board of the Southern Baptist Convention felkérésére szaklektori tevékenység

 

Főbb publikációk

Prof. Dr. Almási Tibor főbb publikációinak listáját a következő hitvakozásról töltheti le: publikációs lista