mobile_menu.png

 Úri imádság

Ssz.
Textus
Cím
1. Máté 6,9-13 Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy – 1.
2. Máté 6,9-10 A menny és a föld – 2.
3. Máté 6,11 A mindennapi kenyerünk – 3.
4. Máté 6,12; 14-15 Bocsásd meg a mi vétkeinket – 4.
5. Máté 6,9-13 Ne vígy minket kísértésbe – 5.
6. Máté 6,9-13 De szabadíts meg a gonosztól – 6.
7. Máté 6,9-13 Isten dicsőítése – 7.

 

Megszentelődés

Ssz. Textus Cím
1. 1Thessz 5,14-24 A megszentelődés – 1.
2. János 17,14-21 A megszentelődés – 2.
3. János 17,17 A megszentelődés – 3.
4. Zsidók 12,5-10 A megszentelődés – 4.

 

Tíz Ige

Ssz. Textus Cím
1. Máté 5,17-20 A törvényhez való viszonyulás – 1.
2. 2Móz 20,1-3 Aki kihoztalak Egyiptom földéről – 2.
3. 2Móz 20,1-3 Idegen istenek – 3.
4. 2Móz 20,1-2; 4-6 Ne ábrázold ki Istent! – 4.
5. 2Móz 20,2; 7 Tisztelet Isten neve iránt – 5.
6. Máté 5,33-37 Szavunk hitelessége – 6.
7. 2Móz 20,2; 8-11 Hat napon át munkálkodjál! – 7.
8. Kolossé 2,16-19 A pihenés – 8.
9. 2Móz 20,2; 12 A szülők tisztelete – 9.
10. 2Móz 20,2; 13 Ne ölj! – 10.
11. 2Móz 20,2; 14 Házasság és házasságtörés – 11.
12. 1Kor 6,13/b-20 Tiszta éltvitel – 12.
13. 2Móz 20,2; 15 Hagyd meg és add oda ami a másé – 13.
14. 2Móz 20,2; 16 Ne légy rágalmazó! – 14.
15. 1Pt 3,8-16 Viseld el a rágalmat! – 15.
16. 2Móz 20,2; 17 Kívánságaink – 16.

 

Bemerítés sorozat 2007

Ssz. Textus Cím
1. Kor I. 11,1-2 Az Úr Jézus rendelései  – Bemerítés I.
2. János 3,22-36 Jézus bemerítő szolgálata – Bemerítés II.
3. Máté 3,13-17 Jézus a bűnbánók sorában? – Bemerítés III.
4. Máté 28,19-20 A bemerítés feltételei – Bemerítés IV.
5. ApCsel. 2,37-42 Péter pünkösdi prédikációja – Bemerítés V.
6. ApCsel. 8,1-8, 12, 14-17, 25 A samáriai misszió – Bemerítés VI.
7. ApCsel. 8,9-11,13,18-25 Simon mágus – Bemerítés VII.
8. ApCsel. 8,26-40 Az etióp kincstárnok megtérése – Bemerítés VIII.
9. ApCsel 9,1-19a Saulus megtérése – Bemerítés IX.
10. ApCsel. 10,34-48 Nem személyválogató az Isten – Bemerítés X.
11. Kor I. 1,14-17 Pál bemerítései – Bemerítés XI.
12. ApCsel. 16,20-34 A filippi börtönőr megtérése - Bemeríés XII.
13. ApCsel. 18,1-18 Pál Korintusban – Bemerítés XIII.
14. Róma 6,1-14 A bűnhöz való viszonyunk – Bemerítés XIV.
15. Kor I. 6,9-11 Visszaesések – Bemerítés XV.
16. Zsidók 6,1-3 A bemerítésünk távlati céljai – Bemerítés XVI.
17. ApCsel. 2,37-42 A bemerítés hatása – Bemerítés XVII.
18. Róma 6,3-8 A bemerítés és a kegyelem – Bemerítés XVIII.
19. János 3,5-8 A Szentlélek és a bemerítés kapcsolata Bemerítés XIX.
20. János 1,14,16-17 Érdem és kegyelem – Bemerítés XX.
21. ApCsel. 8,30-39 A Biblia és a bemerítés kapcsolata – Bemerítés XXI.
22. ApCsel. 8,9-25 A bemerítettek megtévesztése – Bemerítés XXII.